Forklaring til arrangørsnoter

Spørsmål og kommentarer


Home


Norge har en nasjonal standard for arrangørsnoter i rally. 55-60% av deltakerne bruker et beskrivende system. Resten bruker en miks av siffer basert og beskrivende system. Notene ligner mye på de noter som brukes i Sverige. Oversetting til svenske og engelske noter finnes etter ønske.

De offisielle notene som blir produsert av Roar Vannebo med Jemba Inertia Notes System følger disse definisjoner. Dette system er det mest avanserte system som er tillgænglig. Systemet skaper notene fra et detaljert måling fra veiens strekning. Systemet defineres til å overensstæmme maksimalt til de manuelle system som blir brukt fra tidligere i Norge. Systemet har blitt definert for å ikke ta hensyn til hvor sterkt individene kjører, men bare den fysiske linjen av veien. Der foreligger derfor ingen ekstra margin i samband med sving etter partier i høy hastighet. I stedet skal notene gi en konstant bedømming over alle svinger på alle prøver. Ekstra informasjon gis i samme grad som i manuelle system.

Grunnen for systemet er en definisjon av de ulike svingene.


Klikk bildet for å se en forstørring.


En sving beskrivs primært av klass og retning.
Klassen for en sving beskriver primært vinkelen for rattet (= radius for svingen).
Klassen for en sving gis før retning.

En "+" etter et sving betyr en noe SLAKKERE sving.
En "-" etter et sving betyr en noe SKARPERE sving.

Følgende forkortinger vil bli brukt:
Observera at Hn är en slakkere sving enn Vi (1). I dette system har ikke Hn spesiellt krav att vare lang. Den kann vare like kort som en T- (2-) men med mindre radie (skarpere).
InformasjonNote beskrivende
venstre
Note siffer basert
venstre
Note beskrivende
høyre
Note siffer basert
høyre
Flat (raskeste klasse)FV6VFH6H
Svak plussSV+5V+SH+5H+
Svak SV5VSH5H
Svak minusSV-5V-SH-5H-
Medium plussMV+4V+MH+4H+
Medium MV4VMH4H
Medium minusMV-4V-MH-4H-
Kå(Krapp) plussKV+3V+KH+3H+
Kå(Krapp)KV3VKH3H
Kå(Krapp) minusKV-3V-KH-3H-
Tverr pluss TV+2V+TH+2H+
Tverr TV2VTH2H
Tverr minus TV-2V-TH-2H-
Vinkel ViV1VViH1H
Vinkel minus ViV-1V-ViH-1H-
Tverr Hårnål (langsomste klasse)THnVTHnVTHnHTHnH


Lengde av sving

Informasjon for lengde gis etter svingen unntatt for "kort", som gis før svingen.
InformasjonNot
Lengde i meter er mindre enn en normal sving i indikert klasse men minst den samme totale vinkel. OBS! dette er tvers mot tidligere definisjon og kan i spesielle tilfelle betyde at svingen er langsommere enn den normale svingen med samme klasse!kort
Normal lengde
Større lengde enn normal½Lg
Større lengde enn ½LgLg
Større lengde enn LgXLg


Linkete svinge

Informasjon for linking av sammensatt sving gis etter sving. Notere at linkete svinger gir en lengere kombinert sving enn det normale grunnsvingen.
Informasjon Note
"Nyper". Et komplet sving med gitt klasse linkes i en langsommere sving med den samme retning. Den langsommere klassen kan gis hvis der er stor forskjell i klasse likt FV>M, hvilket betyr at FV fortsetter direkte i MV. >
"Åpner". Likt foregående men med et kvikker klasse i utgang. <


Rettstrekke

Rettstrekke blir målt til/fra inngang/utgang til sving, mitt på krøn, bru, etc. Rettstrekke under 30 m gis bare i tillfelle det er spesiellt viktig."i" brukes normalt og "omg." brukes som "lettvarning".
Informasjon Note
0 - 10i eller omg.
10 - 20til
Distanse i meter mellom objekt. Distanse fra start på prøven gis til venstre på hvert linje. Distanse til stutt på prøven gis til høyre på hvert linje. 100/^ (100/vdl) betyr distanse 100 er målt fra den siste note over krøn (eller forbi veidele) til neste note(10, 20), 30, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300, 350
Du ser gjennom udefinerte svinger over distansen xx meterkinks xx


Varninger

Informasjon Note
Wake up. Ingen skilt!
Varning. !! i roadbbok og skilt med "!" ved veien!! eller !


Krøn

Informasjon Note
Lite krønliKr
KrønKr
Lite krøn med "kick"sprett
Veien er feildosert over krønskjevt Kr
Lite hoppliHopp
HoppHopp


Over

Informasjon Note
Over. Blir brukt i forbindelse med krøn, som begynner før slutten av svinget og gir dårlig grip gjenom svinget.
Blir också brukt sammen med bru og lignende.
/


Övrigt

Informasjon Note
Bru][
Veidele. Distanse fra start til veidele blir gitt under notevdl
Åpning i skog (avverkning, brandgate, sti...)åpning
Gjennomgm
Kjør innersving, men på veien (håll in)h.i.
Kjør yttersving, men på veien (håll ut)h.u.
Kjør til venstre på veien (håll venstre)h.v.
Kjør midt på veien (håll midt)h.m.
Kjør til høyre på veien (håll høyre)h.h.
Usynligusynl.
Omgåendeomg.
Stein inners.i.
Stein ytters.y.


Vanskelige kombinasjoner vill bli markert med understrekning for og indikere att delene hører til samme kombinasjon.

Informasjon i parentes er sekondert informasjon (ofta merke før og synkronisere) og leses til føreren bare ved behov.
Ett noteavsnitt kan få følgende utseende:Eller i siffer basert system:
Last updated: April 9th 2011