Resultat av enkät angående noter för Björn Waldegårds Minne 2023.

 

Enkäterna samlades in vid tävlingens mål. Av de 85 tävlande som använde noter var det 56 som lämnade in den, därav var 3 st anonyma. Jemba AB skänker 9 notset för att lottas ut bland de övriga 53 tävlande. Utlottningen och återbetalning sker av tävlingsledningen.

 

Samtliga inlämnade enkäter har sammanställt i diagram där det är möjligt och kompletterats med text där synpunkter har getts.

 

Avsikten är att få en uppfattning av hur vi ska ändra noterna för att optimera systemet så att så många som möjligt blir nöjda.

 

1.Vi har använt noter i ett antal tävlingar

 

2. Allmänt omdöme, layout, totalintryck. Beskriv gärna på baksidan.

·       Noterna var bra, men kan tänka på att ej ha så långa noter tex som vid starten på SS1 & 4. Där kunde man ha flera svängar eller något. Samt lite mått mellan svängarna på vissa ställen saknas. Men för övrigt var de bra.

·       Över förväntan

·       Bra

·       BRA

·       Bra om ärliga noter

·       Helt OK. Dock mycket info !! Antal vägar är inte intressant. Det förvirrar.

·       Tydliggör vägbyten tydligare.

·       Vi har aldrig använt noter tidigare. Svårt att lämna omdöme. För nybörjare kan det vara färre detaljer, Men den synpunkten är ointressant :-)  Det var kul.

·       Lite mycket info

·       Svårt att hänga med och dom är för hopskramlade så man hinner ej läsa innan nästa kommer.

 

3. Fontstorlek/typsnitt/fet eller normal. Beskriv gärna detaljer på baksidan.

·       Välj font som är mindre fet

·       Lättare att läsa med stort. Så detta blir bra.

·       För stor text. Någon fel t.ex.(Väg H) i stor text.

 

 

4. Sidlayout allmänt. Föreslå ändringar:

·       Ta bort hjälptexter (inne i en sekvens)

·       Markering för roadbboknivå före sväng.

·       Minska text, gillar inte hastighetsgraf

 

 

5. Beskrivning av sträckan

 

 

6. Beskrivning av startplats för noterna på SS

·       Mer detaljer om rek

·       Perfekt

 

 

7. GPS-koordinater för start- och målplats

 

 

8. Hastighetsprofil

·       Kul

 

 

9. Trip på varje rad från start och till mål

 

 

10. Uppmätta tripvärden i varje vsk

 

 

11. Kurvklasser:

Tycker du att några klasser är för tuffa eller snälla? Vilka?

Är några klasser för dominerande? Vilka

·       Nej, konsekventa

·       Vissa 4-or är för snälla

·       (Är några klasser för dominerande? Vilka)  Nej

·       4-or är skarpa

·       4, 5 är för snabba, skulle gå att skriva ner en not

·       BRA

·       Stämde bra

 

 

12. Detaljer i noterna om linjer, luckor, vägbana,

 

 

13. Detaljer, småkurvor

 

 

14, Understrykningar

 

 

15, OBS ! och varningar !!

·       Mer framträdande varningar

 

 

16, Kr och liKr

 

 

17. Användning av <, sen eller >

·       Använd sen före noten istället

·       Tycker att man gärna vill ha tex sen kurva att sen sitter före kurvan.

·       sen nytt för föraren

 

 

18. Användning av kombinationen <> i stället för två separata kurvor

·       Svårt att förstå. Vanesak?

 

 

19. Informationsrutan som visar första noter på nästa sida (nedre högra hörnet)

·       Behåll, men flytta upp ca 5 cm.

·       Större. Som Berglund(?)

 

 

20. Avsnittet, eller delar av ” Förklaring av svenska arrangörsnoter ” (vilka delar?)

·       Viktig för de nya, oviktig för oss gamla  :-)

·       Viktigt i början

 

Allmänna synpunkter som gavs utan att direkt vara knutna till en av ovanstående punkter

·       Väldigt mycket info.

·       Kurvklasser Lagom

·       Mycket info

·       Kurvklasser = OK

·       Konsekventa graderingar

·       Tycker ½Lg skiljer mellan kurvor. Vissa känns som Lg och vissa som normal (utan Lg eller ½Lg). Önskar mindre fetstil och gärna tydligare utmärkta varningar.

·       Det vi tycker är något ovant och känslan blir inkonsekvent är avstånd från krön till sväng. Vet hur tanken är här, men känslan blir att det är för kort ibland och alltför långt ibland.

·       Jag är nöjd på helheten. Helt klart ett bra system att fortsätta med.

·       Över förväntan och bättre än vissa notskrivare i Sverige.